NIEUWS

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Aanpassingen kindgebonden budget

Datum: September 21, 2023

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met…

Lees verder »

Fiscale beleggingsinstelling

Datum: September 21, 2023

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De winst van een fbi wordt belast tegen een tarief…

Lees verder »

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Datum: September 21, 2023

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële bedrijfsoverdrachten de continuïteit van de onderneming in gevaar…

Lees verder »

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

Datum: September 21, 2023

Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft: het afschaffen van de verlaagde energiebelastingtarieven, het beperken van de…

Lees verder »

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

Datum: September 21, 2023

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de omzetbelasting. De toepassing van het verlaagde tarief…

Lees verder »

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

Datum: September 21, 2023

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de werkgever vergoede of verstrekte OV-kaart of voordeelurenkaart gericht vrij te stellen, als…

Lees verder »

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Datum: September 21, 2023

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor een kind, dat jonger is…

Lees verder »

Verruiming herinvesteringsreserve

Datum: September 21, 2023

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan worden uitgesteld door de vorming van…

Lees verder »

Verlaging energie-investeringsaftrek

Datum: September 21, 2023

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel te verlagen van 45,5 naar…

Lees verder »

Afschrijvingsbeperking gebouwen

Datum: September 21, 2023

Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op een gebouw als de boekwaarde daarvan hoger is dan de bodemwaarde. De bodemwaarde…

Lees verder »

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

Datum: September 21, 2023

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van deze vrijstelling kan een werkgever aan werknemers…

Lees verder »

Aanpassingen box 3

Datum: September 21, 2023

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het bijbehorende hoge forfaitaire rendement, worden…

Lees verder »