NIEUWS

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

Datum: March 30, 2023

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in dienst te nemen met afstand tot…

Lees verder »

Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

Datum: March 30, 2023

De minister voor Klimaat en Energie heeft de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb gewijzigd. De subsidieregeling geldt voor mkb-ondernemingen,…

Lees verder »

Verlaging voorschotpercentage TEK

Datum: March 30, 2023

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband met een daling van de energieprijzen heeft de…

Lees verder »

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

Datum: March 23, 2023

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting ter consultatie gelegd. Het betreft de…

Lees verder »

Forfaitaire rendementspercentages 2022

Datum: March 23, 2023

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het…

Lees verder »

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Datum: March 16, 2023

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor verduurzaming van de industrie. In totaal…

Lees verder »

Keuze te laat gemaakt

Datum: March 16, 2023

Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht voor de inkomstenbelasting. Door…

Lees verder »

Overtollige liquiditeiten onderneming

Datum: March 16, 2023

De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Zijn…

Lees verder »

Beantwoording Kamervragen box 3

Datum: March 9, 2023

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van een oproep van het Register…

Lees verder »

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Datum: March 9, 2023

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland…

Lees verder »

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

Datum: March 9, 2023

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge Raad…

Lees verder »

Internetconsultatie fiscale regelingen

Datum: March 2, 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over fiscale regelingen. Het kabinet heeft het voornemen om voorstellen te doen…

Lees verder »