NIEUWS

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

Datum: February 15, 2024

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021…

Lees verder »

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

Datum: February 15, 2024

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in het zogenaamde kerstarrest van 24 december…

Lees verder »

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

Datum: February 15, 2024

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit een ander land is aangeworven. Of…

Lees verder »

Kamervragen voordelen familiehypotheek

Datum: February 15, 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De Nederlandsche Bank. Volgens dat artikel…

Lees verder »

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Datum: February 8, 2024

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of als een kapitaalverstrekking wordt aangemerkt, is…

Lees verder »

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

Datum: February 8, 2024

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de internationale individuele waardeoverdracht van pensioenen…

Lees verder »

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

Datum: February 8, 2024

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Om te kunnen…

Lees verder »

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

Datum: February 8, 2024

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan derden betaalde bedragen aan te…

Lees verder »

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

Datum: February 1, 2024

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op deze vrijstelling voor de verhuur in het…

Lees verder »

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

Datum: February 1, 2024

De op een belastingplichtige drukkende premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De vraag in een procedure voor…

Lees verder »

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

Datum: February 1, 2024

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor een woning, die voor de…

Lees verder »

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

Datum: February 1, 2024

Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen onder…

Lees verder »