NIEUWS

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Aandachtspunten belastingheffing in box 3

Datum: November 9, 2023

Het tarief in box 3 stijgt van 32% in 2023 naar 36% in 2024. De vrijstelling blijft in 2024 €…

Lees verder »

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

Datum: November 9, 2023

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. LKV arbeidsbeperkte werknemers. LKV doelgroep banenafspraak en…

Lees verder »

Aandachtspunten btw 2023

Datum: November 9, 2023

Doe tijdig suppletieaangifte Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2023 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening…

Lees verder »

Salaris dga in 2023

Datum: November 9, 2023

Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn partner, zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv…

Lees verder »

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

Datum: November 9, 2023

Dividend Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2023 26,9%. In 2024 gaat dit tarief naar verwachting naar 24,5%…

Lees verder »

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

Datum: November 9, 2023

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor investeringen boven € 2.600 tot € 63.716 bedraagt 28% met een maximum van € 17.841.…

Lees verder »

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Datum: November 9, 2023

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten, betaalde hypotheekrente en de persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf worden verrekend is…

Lees verder »

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Datum: November 9, 2023

Vrije ruimte Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat…

Lees verder »

Aangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbelasting en Lbv

Datum: November 2, 2023

Naar aanleiding van recent onderzoek over de werking van emissiearme stalsystemen heeft de minister voor Natuur en Stikstof besloten om…

Lees verder »

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer

Datum: November 2, 2023

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024 aangenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot, getuige…

Lees verder »

NHG-grens 2024 vastgesteld

Datum: November 2, 2023

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet voor mensen, die door bijzondere omstandigheden hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.…

Lees verder »

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Datum: October 26, 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel fiscale kwalificatie van rechtsvormen ingediend. Aanvankelijk had het…

Lees verder »