Wat doen wij?

Van landbouw en veeteelt tot MKB
Zowel Bianca als Dirk hebben een grote affiniteit met de agrarische sector. Beiden volgden ze een studie bij een agrarische hogeschool. Vanwege hun achtergrond is aantafel accountants gespecialiseerd in agrarische vraagstukken. Hun jarenlange accountancy ervaring gaat echter veel verder dan de specialistische agrarische sector. Dirk en Bianca adviseerden en ondersteunden vanuit verschillende functies en accountantskantoren al vele MKB-ondernemers. Elke onderneming heeft specifieke kwesties waarvoor aantafel accountants telkens op zoek gaat naar de best passende oplossing. Veelzijdige en uiteenlopende MKB-organisaties behoren tot de huidige klantenkring.

Wij zijn er voor u
Of u nu een vaste klant of een nieuwe klant van aantafel accountants bent, wij gaan graag met u aan de tafel zitten. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat geen enkel vraagstuk hetzelfde is. De oplossing die bij het ene bedrijf succesvol is gebleken, kan niet zomaar worden ingezet bij het andere bedrijf. U, als ondernemer heeft uw eigen wensen, belangen en privéomstandigheden. Die brengen we graag in kaart alvorens een passende oplossing aan te dragen.
Net als andere accountants zijn wij goed in het onder elkaar zetten van de feiten en cijfers. Maar wat ons betreft is dat de basis die vanzelfsprekend moet kloppen. Wij zijn echter niet uitsluitend geïnteresseerd in cijfers. Wij zijn vooral geïnteresseerd in u als persoon.
Wanneer er iets wijzigt in uw privésfeer, er een (familie) bedrijfsovername gaat plaatsvinden of wanneer u een grote bedrijfsinvestering overweegt, gaan we samen aan tafel om de mogelijkheden met elkaar door te spreken. We luisteren naar u en naar de overige betrokkenen en dragen vervolgens passende oplossingen aan. Wij zijn pas tevreden als alle betrokkenen tevreden zijn.